Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Zdobądź kwalifikacje osiągane przez najleszych inżynierów

Start Kursy Technologiczność konstrukcji w CAD Cel szkolenia

Celem kursu jest zdobycie praktycznej umiejętności modelowania 3D typowych konstrukcji. Głównym celem jest zwrócenie uwagi na aspekty technologiczne, które muszą być uwzględniane już na etapie konstruowania, takie jak dobór metody modelowania ze względu na przewidywany sposób wytworzenia, dobór materiałów oraz uwzględnienie technologiczności konstrukcji mające na celu ujednolicenie wymiarowo-kształtowe cech, eliminację cech trudnych lub niemożliwych do wykonania dla wybranej technologii, dodawanie cech koniecznych ze względu na wybraną technologię wytwarzania itd. Kurs składa się obecnie z dwóch poziomów: podstawowego i zasadniczego.

Poziom podstawowy P1 obejmuje niezbędne zagadnienia dotyczące zasad modelowania 3D takie jak: modelowanie bryłowe części pryzmatycznych i obrotowych, budowa modeli parametrycznych, modele typowych części maszyn (śruba, nakrętka, sprężyna, wał z wielowypustem, koła zębate itp.), budowa złożeń (sprzęgło, podnośnik itp.), definiowanie więzów kinematycznych oraz symulacja złożeń, podstawy modelowania powierzchniowego. Zajęcia na poziomie P1 są realizowane w systemie CATIA V5®. Znajomość tych zagadnień jest wymagana do udziału w kursie na poziomie zasadniczym P2.

Poziom zasadniczy P2 obejmuje dwa moduły. Moduł 1 dotyczy modelowania konstrukcji spawanych. Zostaną tu przedstawione możliwości tworzenia konstrukcji spawanych w dwóch różnych systemach CAD. Główny nacisk będzie skierowany na właściwy dobór spoin i stosowanych materiałów. Moduł 2 dotyczy wyrobów cienkościennych wykonanych z arkusza blachy. Tu główny nacisk będzie obejmował podstawowe metody obróbki plastycznej oraz wpływ parametrów materiałowych na kształtowanie elementów z arkusza blachy. Oba moduły będą realizowane w dwóch systemach CAD SolidWorks® oraz CATIA V5®. Daje to możliwość porównania funkcjonalności obu systemów.

Intensywny kurs projektowania w CAD (SolidWorks, CATIA V5) ma na celu naukę praktycznego wykorzystania oprogramowania oraz technik poprawnego modelowania konstrukcji z uwzględnieniem technologii wykonania na poziomie zaawansowanym.

Zamierzone efekty kształcenia:

Kursant po przebyciu ww. szkolenia:

  1. Zna zasady zaawansowanego modelowania 3D.
  2. Posiada umiejętności poprawnego projektowania konstrukcji w CAD na poziomie podstawowym i zaawansowanym.
  3. Nabywa umiejętność modelowania konstrukcji wyrobów mechanicznych, części, złożeń, w tym również konstrukcji spawanych oraz części wytwarzanych z arkusza blachy,
  4. Posiada umiejętność samodzielnego i twórczego korzystania z aplikacji komputerowych wspomagających projektowanie.

sekcja STUDENTNaszą witrynę przegląda teraz 10 gości i 1 użytkownik 
Odsłon : 640274